Mijn missie

De kracht van Theater
Tijdens mijn internationale stage in Bulgarije werd me duidelijk wat de kracht is van theatereducatie.
Ik heb daar drie maanden met verschillende groepen kinderen en jongeren gewerkt.
Ondanks dat we elkaar niet konden verstaan was het mogelijk om samen te spelen, te onderzoeken en ideeën uit te wisselen.
Met behulp van je lijf en stem kun je beelden maken en verhalen vertellen.
Zo geef je betekenis aan de wereld om je heen en kun je deze met anderen delen in de taal van theater.

Onderzoek naar het doel
Terug in Nederland begon ik aan mijn afstudeerjaar aan de HKU.
Dit jaar liep ik stage op basisschool ’t Palet in de schilderswijk van Den Haag.
Jezelf ten toon stellen aan anderen is voor de kinderen op deze school niet vanzelfsprekend.
Tijdens de theaterlessen worden de kinderen uitgedaagd dit wel te doen.
Om verdieping te geven aan de lessen heb ik onderzocht hoe ik het filosoferen met kinderen toe kan passen binnen theatereducatie.
Het onderzoek heeft zichtbaar gemaakt wat ik wil bereiken met mijn doelgroep.

Mijn missie
Ik wil kinderen en jongeren laten ervaren wat zij kunnen bereiken met hun eigen verbeeldingskracht.
Ik laat hen zien dat hun ideeën er toe doen. Theater is voor mij de vorm die het mogelijk maakt om deze ideeën uit te wisselen.
Door samen te spelen en theater te maken reflecteer je op je belevingswereld. Je geeft betekenis aan de dingen je kent, ervaart en leert.
Zo leer je te vertrouwen op je eigen verbeeldingskracht en ben je in staat de creativiteit van anderen met een nieuwsgierige blik te bekijken.
Dat is belangrijk in de wereld van nu die constant verandert.

Deze missie is uiteindelijk tastbaar geworden in mijn afstudeervoorstelling Fie en Anderland. Een voorstelling die in direct contact met het publiek kinderen op een speelse wijze uitdaagt om met filosofische thema’s als identiteit, maakbaarheid en tijd aan de slag te gaan.